Misyon

Türkiye genelinde İslâm ekonomisi ve faizsiz finansal sistem konusunda her türlü araştırma ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma/araştırma ve işbirliği yapmak, bu araştırma ve işbirliği faaliyetlerini organize etmek, öneriler getirmek ve elde edilen sonuçların raporlanarak kamuoyu ile paylaşılmasını sağlamaktır.

 

Vizyon

Ülkemizde gelişmekte olan katılım bankacılığı ve İslami finans farkındalığının gereksinimi olan nitelikli insan gücünün oluşturulmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, lisansüstü eğitimi verecek alt yapı kurmak ve bilimsel araştırmalar yapmak ve uluslararası düzeyde ekonomiye yön verecek, reel sektöre vizyon katacak yenilikçi çalışmalara imza atmaktır.