Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi danışma kurulu üyelerimiz:

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR 

Prof. Dr. Veysel KULA

Prof. Dr. Selçuk AKÇAY

Prof. Dr. Mustafa GÜLER

Prof. Dr. Yusuf KARACA

Prof. Dr. Kamil GÜNGÖR

Prof. Dr. Cantürk KAYAHAN

Doç. Dr. İhsan Celal DEMİR

Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ

Doç. Dr. Mustafa CANBAZ (Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üy. Emin UZ

Öğr. Gör. Abdülkadir GÜLŞEN

Arş. Gör. Dr. Faruk ORUÇ

M.Melih YURTER (Sanayici)

Fatih SARICA (Ziraat Katılım Bankası Afyon Şube Müdürü)

İlyas YAZICI (Vakıf Katılım Bankası Afyon Şube Müdürü)

Necmettin GÖKPINAR (Kuveyt Türk Katılım Bankası Ambaryolu Şube Müdürü)

Ali İzzet YETKİN (Kuveyt Türk Katılım Bankası Isparta Şube Müdürü)

Aydın CANBAZ (Albaraka Türk Katılım Bankası Afyon Şube Müdürü)

Dr. Osman EKMEKÇİ (Tıp Doktoru-Girişimci)

Mustafa KARDAŞ (MÜSİAD-İş adamı)

Abdullah ÖZTEKE (MÜSİAD-İş adamı)